Les Fêtes et Jeûnes 5778

Rosh Hashana

Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2017

Yom Kippour

Samedi 30 septembre 2017

Soukkot

Du jeudi 5 mercredi 11 octobre 2017

Shémini Atsérèt

Jeudi 12 octobre 2017

Sim’hat Tora

Vendredi 13 octobre 2017

’Hanoukka

Du mercredi 13 au mercredi 20 décembre 2017

Jeûne du 10 Tévèt

Jeudi 28 décembre 2017 (7h06 - 17h11)

Tou Bishevat

Mercredi 31 janvier 2018

Jeûne d’Esther

Mercredi 28 février 2018 (06h17 - 19h25)

Pourim

Jeudi 1er mars 2018

Pessa’h

du samedi 31 mars au samedi 7 avril 2018

Yom HaShoah

Jeudi 12 avril 2018

Yom Haatsmaout

Jeudi 19 avril 2018

Lag Baomer

Jeudi 3 mai 2018

Shavouot

Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018

Jeûne du 17 Tamouz

Dimanche 1er juillet 2018

Jeûne du 9 Av

Dimanche 22 juillet 2018